หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.tambonpromnimit.com องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
 
สถานที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210 โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903

          นายสมเกียรติ คงทิม นายก อบต.พรหมนิมิต โทร.083-962-3966
          นางชุติมา อาจแก้ว รองปลัด อบต.พรหมนิมิต โทร.087-846-7450
          นางสาวสุพกษณ์ชา เผือกหอม ผอ.กองคลัง อบต.พรหมนิมิต โทร.081-736-7267

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
Copyrights © 2020 www.tambonPromnimit.com All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ท ไลน์ไอดี. jetthailand)