หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.tambonpromnimit.com องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
เที่ยวตำบลพรหมนิมิต
สินค้าตำบลพรหมนิมิต
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
 
 
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ ทีอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน มีหนังสือดีที่อยากแบ่งปัน สามารถนำมาบริจาคได้ที่ อบต.พรหมนิมิต ได้ทุกวัน
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องกำหนดการ กิจกรรมเดิน / วิ่งมาราธอน ลดเมา เพิ่มสุข
ใบสมัครคัดเลือก เป็นคณะบริหารเด็กและเยาวชน ตำบลพรหมนิมิต
เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
เรื่องนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม
เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เรื่องขอส่งแบบประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตราฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานปฏิบัติงานธุรการ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานปฏิบัติงานช่างโยธา
อ่านต่อ »
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางบ้านหนองหญ้ารังกา - บ้านโพธิ์คอย
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำลำลางระบายน้ำเส้นชลประทาน - บ้านแก้วฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหนองหญ้ารังกา (ช่วงที่ 2)
เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาด 310 .00 เมตร
เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาด 190 .00 เมตร
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม ชาย-หญิง ผู้พิการและกรรมการผู้สูงอายุ บริเวรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์คอย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ คลองนายาว-หนองอีเจาะ หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
นายก อบต.
นายสมเกียรติ คงทิม
ปลัด อบต.
นางชุติมา อาจแก้ว
(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.)
กิจกรรมวันที่ 16 มกราคม 2562

ตั้งด่านตรวจ ประจำสัปดาห์ รณรงค์การใช้รถใช้ถนน

กิจกรรมวันที่ 10 มกราคม 2562

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพรหมนิมิต โดยเจ้าอาวาสวัดถ้ำทิพย์มงคล

กิจกรรมวันที่ 9 มกราคม 2562

โครงการปฏิบัติการ 60 วัน แยกขยะก่อนทิ้ง

กิจกรรมวันที่ 4 มกราคม 2562

ออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการประจำเดือนมกราคม 2562

กิจกรรมวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ตำบลพรหมนิมิต

กิจกรรมวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ประชุมหารือตามโครงการ 7 วันขับขี่ปลอดภัยฯ

กิจกรรมวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ตั้งด่านตรวจ ประจำสัปดาห์ รณรงค์การใช้รถใช้ถนน

กิจกรรมวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ประชุมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ

กิจกรรมวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ตั้งด่านตรวจ ประจำสัปดาห์ รณรงค์การใช้รถใช้ถนน

อ่านต่อ »

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
Copyrights © 2016 www.tambonPromnimit.com All Rights Reserved.
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com